logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

กิจกรรม"พิธีขอขมา (กั๋นตอ) และขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 นางสาวเบญจพรรณ รัตนวิฬาร์ ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรม"พิธีขอขมา (กั๋นตอ) และขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 เพิื่อรับพรปีใหม่และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราขการจังหวัดแม่ฮอ่งสอน เป็นประธานในพิธ๊ฯ

อัลบั้มภาพ

24 เมษายน 2566 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

  • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
    6 มิถุนายน 2566
    จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
  • กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ...
    2 มิถุนายน 2566
    จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
  • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอ...
    1 มิถุนายน 2566
    จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง