logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีมอบโฉนดที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ณ ห้องประชุมราชอัยยิกานุสรณ์ อาคาร ส.ว.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวเบญจพรรณ รัตนวิฬาร์ ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมรับโอนที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๗๗๘ เลขที่ดิน ๑๐๕ เนื้อที่ ๖-๒-๒๓.๖ ไร่ จากมูลนิธิโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ในนามผู้แทนกระทรวงการคลัง เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ (ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก มูลค่า ๓๖๐ ล้านบาท) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมเข้าร่วมพิธีในการมอบที่ดินให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ณ ห้องประชุมราชอัยยิกานุสรณ์ อาคาร ส.ว.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี

18 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 83 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ...
  14 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • กฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล...
  3 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ...
  25 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง