logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สภากาแฟ ครั้งที่ 2/2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 07.00 น.นางสาวเบญจพรรณ รัตนวิฬาร์ ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ ณ ศาลาพอเพียง บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราขการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการพบปะ ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อัลบั้มภาพ

28 กุมภาพันธ์ 2566 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
  6 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ...
  2 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอ...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง