logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6/2563 ณ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6/2563 โดยจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คบจ.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มส.359 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในพื้นที่การดำเนินโครงการฯ ได้จัดให้มีตลาดนัดชุมชนจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์สินค้าจากกองทุนหมุ๋บ้าน (กทบ.) เพื่อให้ประชาชนได้มีการค้าขายสินค้าท้องถิ่นและสร้างอาชีพให้กับประชาชน ถือเป็นการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพปกติให้กับประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

23 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • คบจ.แม่ฮ่องสอน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ภายใต้สโลแกน "มนต์เส...
  1 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ร...
  16 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกีย...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง