logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5/2563 ณ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน และเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5/2563 ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มส.359 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ในบริเวณสถานที่ประชุมดังกล่าวได้มีการเปิดเป็นตลาดชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีการค้าขายสินค้าท้องถิ่นชุมชนและสร้างอาชีพให้กับประชาชน ถือเป็นการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพปกติให้กับประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

16 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • คบจ.แม่ฮ่องสอน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ภายใต้สโลแกน "มนต์เส...
  1 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ร...
  23 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกีย...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง