logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 และกฏหมายลำดับรอง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ที่ราชพัสดุ การขอใช้ที่ราชพัสดุ การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การรื้อถอนและจำหน่ายอาคารราชพัสดุ การขออนุญาตนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ในราชการ การส่งคืนที่ราชพัสดุ ฯลฯ ให้กับหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 47 หน่วยงาน พร้อมทั้งจัดตลาดชุมชนภายในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มส.359 (ที่ว่าการอำเภอขุนยวมเดิม) ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้่า OTOP กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชนทั่วไป ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนทั่วไป จำนวน 60 ชุด

4 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระ...
  8 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภ...
  2 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง
 • การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนา...
  18 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง