logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง) ปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มส.278 (บางส่วน) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายวีระ ป้านสกุล นายช่างโยธาอาวุโส ผู้แทนสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ นายคมสัญ ธรรมทิกุล นายช่างสำรวจอาวุโส และนายชัยชนะ สังข์พระ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ได้ดำเนินการตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง) ปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มส.278 (บางส่วน) ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อที่ 0-1-13.9 ไร่ ราย นางสาวแพรทอง เสือณรงค์

อัลบั้มภาพ

18 สิงหาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การตรวจรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารัก...
  20 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 119 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพั...
  15 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
  3 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง