logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน กาดคนฮ่องสอน ครั้งที่ 1

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และเครือข่ายฯ ขอเรียนเชิญ ชิม ช้อป ชม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และสินค้าทั่วไป ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน กาดคนฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มส.85 (บริเวณศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

21 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์ "เปิดประมูลทรัพย์สิน" ที่ได้จากการยึดทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู...
  31 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ร...
  27 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ร...
  22 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง